EXPOMED 2019 KAPILARINI AÇTI

T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe; Türkiye 1500’den fazla hastanesi ve nüfusun neredeyse tamamını kapsayan genel sağlık politikalarıyla dünyaya örnek bir ülkedir.
 
TÜMDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yaz; Tıbbi cihaz sektörü için OSB’ler kurulmalı 
 
SEİS Başkanı Metin Demir; Türkiye’de sağlığa harcanan 150 milyar doların yüzde 8,5’ini tıbbi cihaz sektörü üstleniyor

Medikal sektörünün tüm paydaşlarını bu yıl 26. kez aynı çatı altında buluşturan EXPOMED, 45 ülkeden 1100’ün üzerinde marka ve marka temsilciliğine ev sahipliği yapıyor.  Dünyanın farklı noktalarından İstanbul’a gelecek olan alım heyetlerinin de ajandasında ilk sırada yer alan fuar, hedef ülke Irak’ın yanı sıra Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Balkanlar olmak üzere 20’den fazla ülkeden alım heyetlerine ev sahipliği yaparak global gücünü ortaya koyuyor.
 
Sağlık sektöründeki en yeni teknolojilerin, AR-GE ve inovasyon harikası ürünlerin sergilendiği fuarın açılışında T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz, Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, SEiS Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, TÜMDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yaz, Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu’nun yanı sıra çok sayıda sektör profesyonelleri ve katılımcı firmalar yer aldı.
 
“Bu sene yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 20 artış bekliyoruz”
Fuarın ev sahibi olarak açılış konuşmasını yapan Reed Tüyap Fuarcılık Genel Müdürü Ali Muharremoğlu, bu sene 26.kez kapılarını açan EXPOMED’in bölgesinin en saygın ve katma değer yaratan bir buluşma platformu olduğunu söyledi. Fuarın bu seviyeye gelmesinde katkı sağlayan herkese bir kez daha teşekkür eden Muharremoğlu, “Bakanlığımızın, sağlıklı hayat tarzını ve herkesin sağlığa rahat erişimi noktasında önemli çalışmaları var. Sağlığa verilen önemin her geçen gün arttığı günümüzde gerek kamu hastaneleri gerekse özel hastanelere yapılan yatırımlar tüm dünyanın gözlerini ülkemize çevirmesini sağladı. Her yıl artan yabancı ziyaretçi sayımızla gücümüzü kanıtlıyoruz. Bu sene yüzde 20 oranında artış beklediğimiz fuarımızın ihracat platformu olduğunu gözler önüne seren bu rakamlar, sürdürülebilir hedeflerimizde emin adımlarla ilerlediğimizin en önemli göstergesi” dedi.
 
“Sektörde faaliyet gösteren firmaların yenilikçi ve sürekli iyileştirme politikası gütmesi gerekiyor”
T.C. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe; “Tıbbi cihaz sektörü farklı dinamiklere sahip. Çok fazla paydaşın yer aldığı gelişen teknolojiye bağlı olarak değişime uğrayan ve çok disiplinli iş birlikleri gerektiren önemli bir sektör. Sektörde faaliyet gösteren firmaların daha yenilikçi ve sürekli iyileştirme politikası güden bir yaklaşımda bulunarak üretim yapmaları küreselleşen dünyada kaçınılmazdır. Ülkeler bu kapsamda kendi üretim kabiliyetlerini ön plana çıkararak ihracatlarını arttırmak, dünya çapında markalar yaratmak için politikalar belirlemelidir. Bu politikaların başında birlikte hareket etmek, tanıtım ve yaygınlaştırma faaliyetlerine uymak, kamunun özel ve üniversite iş birlikleri gerektiren eylemlerde yer almalıdır. Biz, bu amaçla gerek kamu gerek üniversite gerekse de özel sektör sahipleriyle gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar ve organizasyonlara katkı sağlamak için gayret sarf ediyoruz.  Sağlık çözümlerinde çağın ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışıyoruz. Bugün dünyada tıbbi cihaz pazarı 400 milyar doların üzerine çıkmış olup Türkiye’de ise bu rakam yaklaşık 2.7 milyar dolar düzeyindedir. Türkiye artık düşük teknoloji tıbbi cihazlar yerine orta ve yüksek teknolojili tıbbi cihazlara ihtiyaç duymaktadır. İhracatını gün be gün arttırmaktadır. Türkiye 1500’den fazla hastanesi ve nüfusun neredeyse tamamını kapsayan genel sağlık politikalarıyla dünyaya örnek bir ülkedir. Bu açıdan dünyanın birçok ülkesinde takdirle karşılaşıyoruz.”
 
“Ar-Ge destekli üretim bizi gelişmiş ülkelerin seviyesine getirecek”
TÜMDEF Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yaz ise sektör olarak EXPOMED’in çok önemli bir konumda olduğunu söyledi. Fuarın her yıl zenginleşerek yolunda devam ettiğini söyleyen Yaz, “Sağlık konusu, tüm dünyanın en önemli gündem maddesi. Erişebilirliği konusunda ciddi sorunlar var. 2017 yılında 7,7 trilyonluk bir sağlık harcaması yapılmış ve bu rakam her yıl yüzde 5 oranında artıyor. Bu rakamlara bakarak gelişmiş ülkelerle orta ölçekli ve az gelişmiş ülkelerin sağlık harcamaları kıyaslanamaz durumda. Kişi başına düşen sağlık harcamamız OECD ülkelerinin altında olmasına rağmen sağlıkta erişim noktasında dünyanın birçok ülkesinin önündeyiz. Ancak kişi başına düşen sağlık harcamalarımızı yükseltmek için tüm sektör paydaşları olarak çalışmalıyız ve en önemlisi üretmeliyiz.  Öte yandan TÜMDEF olarak tıbbi cihaz OSB’nin kurulmasının sektörün gelişimi için önemli olduğunu düşünüyoruz.  Ar-Ge destekli üretim bizi gelişmiş ülkelerin seviyesine getirecek en önemli enstrümandır. Bu noktada da Üniversite, Sanayi ve Devlet birlikte çalışmalı.”  
 
“Küçük sarmaşıklarla büyük fırtınaları atlatmak için birbirimize sarılıyoruz”
SEİS Başkanı Metin Demir de sektör olarak gelinen noktanın çok önemli olduğunu söyledi. Türkiye’de sağlığa harcanan 150 milyar doların yüzde 8,5’ini tıbbi cihaz sektörünün üstlendiğini aktaran Demir, “Aslına bakarsanız sektör olarak ödemelerde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Küçük sarmaşıklarla büyük fırtınaları atlatmak için birbirimize sarılıyoruz. Üreticimizin huzurlu bir şekilde çalışması için karşılıklı güven ve samimiyetle ilerlemeliyiz. Bugün katma değerli ürünleri nasıl üretiriz onu konuşmalıyız.  Öte yandan şehir hastaneleri oldukça iyi gidiyor. Biz ülke olarak bu stratejik atağı nasıl fırsata çeviririz, nasıl katma değerli hale getiririz onun çalışmalarını yapmalıyız. 2023 yılında hedefimizi 2 milyar dolar seviyesine çıkarabiliriz. Bunu yapmamız için birlikte hareket etmemiz ve karşılık sevgi ve samimiyetle iş süreçlerimizi yönetmeliyiz.”
 
ÖNCEKİ SAYFAYA GERİ DÖN